wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Voorwaarden

Eindproduct zijn digitale foto's of een samenvattende film waarin alle geschikte beelden worden samengesteld naar het professionele- en creatieve inzicht van de filmmaker of fotograaf. Tenzij anders afgesproken, is hij vrij in de beeldkeuze, beeldlengte en eventueel gebruik van effecten.

Social Media Looking Out heeft het recht om beeldmateriaal tot een maximum van 8 foto's + korte clip in te zetten op de eigen site,Facebook, Flickr, Instagram, YouTube of andere promotie. Indien je dit NIET wilt, kun je dit vooraf kenbaar maken. Als je dit achteraf toch niet wilt is dit geen probleem.

Soort materiaal. Foto's in JPEG op USB of via - we transfer -. Film in MP3 of MP4 formaat op USB.

Ruwe film ( alle gemaakte beelden en testbeelden) is onder voorwaarden beschikbaar. 

Compilatie beelden. Film en foto zijn een geselecteerde impressie en compilatie van de dag naar inzicht van de trouwfotograaf of videograaf. 

Netto beelden en aantallen. Opdrachtgever ontvangt netto beelden. Dit houdt in dat de filmer of bruidsfotograaf een selectie maakt van de, in zijn ogen, beste en leukste beelden. De slechte beelden worden verwijderd.

De lengte van de trouwdag en de lengte van de fotoshoot is medebepalend voor de hoeveelheid netto beelden. Een fotoshoot van 25 minuten op één locatie levert minder  beelden op dan een fotoshoot van 2 - 3 uur op een toplocatie. 

Film en Video. Indien de opdrachtgever kiest voor de combinatie van trouwfilm en bruidsfotografie worden de voordelen en beperkingen vooraf met bruidspaar doorgenomen.

Betaling. Alle opdrachten worden voorafgegaan door een offerte. Ter bevestiging van een opdracht en dus ook een gereserveerde opnamedag geldt een aanbetaling om datum voor beide partijen vast te leggen. Het restant wordt uiterlijk vergoed op de dag van de opnames.

Bevestiging. Speciale verzoeken staan genoemd in bevestiging. Trouwfotograaf of videograaf verplicht zich om de afspraken gemaakt in bevestiging na te komen. 

Prijzen: De prijzen voor trouwfilms en trouwfotografie zijn afhankelijk van seizoen. Prijs in offerte is bindend. Aantal foto's en duur film genoemd in offerte is geschat indicatief en afhankelijk van omstandigheden. Prijs is incl. btw.

Fotoalbum. De foto's voor het album worden door jullie zelf geselecteerd. De vormgeving, kleuren, lay-out, grootte van foto's en de achtergronden zijn de creatieve invulling van de fotograaf. Na een finale goedkeuring van PDF proef door klant kunnen geen rechten meer worden ontleend aan het uiteindelijke drukwerk.

Onvoorziene situatie: Bij ziekte of ongeval zal filmer of fotograaf altijd bijtijds zorgen voor vervanging en tijdig contact opnemen met bruidspaar of andere opdrachtgever. De trouwfotograaf of filmer neemt altijd een zeer ruime marge om op tijd te zijn bij bruiloft. Indien hij desalniettemin wordt opgehouden door een onverwachte verkeerssituatie of andere calamiteit zal hij tijdig contact opnemen met opdrachtgever. 

In gebreke blijven: Bij het onopzettelijk in gebreke blijven door ongeval, diefstal camera, waterschade, crash opslagmateriaal of ernstig verkeer oponthoud kan trouwfotograaf of videograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade. Bij aantoonbare en bewezen nalatigheid bedraagt de te verhalen schade maximaal het orderbedrag. 

Back-up. Al het foto- en filmmateriaal wordt maximaal 6 maanden bewaard en is kosteloos en rechtenvrij beschikbaar. Ruw (RAW) materiaal blijft eigendom fotograaf.

Reclames binnen twee weken na ontvangst beelden.

Nabestelling: nabestelling van foto's of video is kosteloos.

Nabestelling zwart/wit foto: nabestelling kleurenfoto naar zwart-wit is kosteloos.

Rijuren en km vergoeding. Rijuren worden niet doorberekend. De km vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer en kan in voorkomende gevallen doorberekend worden.