Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Voorwaarden film en fotografie

Eindproduct zijn digitale foto's of een samenvattende film waarin alle geschikte beelden worden samengesteld naar het professionele- en creatieve inzicht van de filmmaker of fotograaf. Tenzij anders afgesproken, is hij vrij in de beeldkeuze, beeldlengte en eventueel gebruik van effecten.

Social Media

Looking Out heeft het recht om beperkt beeldmateriaal tot een maximum van 8 foto's + korte clip in te zetten op de eigen site, Facebook, Flickr, Instagram, YouTube of andere promotie. Indien je dit NIET wilt, kun je dit vooraf kenbaar maken. Als je dit achteraf toch liever niet wilt is dit geen probleem.

Soort materiaal.

Foto's in JPEG op USB of via - we transfer -. Film in MP3 of MP4 formaat op USB.

Ruwe film.

( álle gemaakte ruwe beelden en testbeelden) zijn onder voorwaarden beschikbaar. 

Compilatie beelden.

Film en foto zijn een geselecteerde impressie en compilatie van de dag naar inzicht van de trouwfotograaf of videograaf. 

Netto beelden en aantallen.

Opdrachtgever ontvangt netto beelden. Dit houdt in dat de filmer of bruidsfotograaf een selectie maakt van de, in zijn ogen, beste en leukste beelden. De slechte beelden worden verwijderd.

De lengte van de trouwdag.

De lengte van de fotoshoot is medebepalend voor de hoeveelheid netto beelden. Een fotoshoot van 25 minuten op één locatie levert minder beelden op dan een fotoshoot van 2 - 3 uur op een toplocatie. 

Film en Video.

Indien de opdrachtgever kiest voor de combinatie van trouwfilm en bruidsfotografie worden de voordelen en beperkingen vooraf met bruidspaar doorgenomen.

Betaling.

Alle opdrachten worden voorafgegaan door een offerte. Ter bevestiging van een opdracht en dus ook een gereserveerde opnamedag geldt een aanbetaling om datum voor beide partijen vast te leggen. Het restant wordt uiterlijk vergoed op de dag van de opnames. 

Bevestiging.

Speciale verzoeken staan genoemd in bevestiging. Trouwfotograaf of videograaf verplicht zich om de afspraken gemaakt in bevestiging na te komen. 

Prijzen.

De prijzen voor trouwfilms en trouwfotografie zijn afhankelijk van seizoen. Prijs in offerte is bindend. Aantal foto's en duur film genoemd in offerte is geschat indicatief en afhankelijk van omstandigheden. De all-in prijs is inclusief bezoek, rijuren, km vergoeding, BTW, alle nabewerkingen en parkeerkosten op de locaties.

Fotoalbum selectie.

De foto's voor het album worden door jullie zelf geselecteerd binnen 6 maanden na ontvangst foto's. Daarna vervallen, tenzij anders afgesproken, de rechten op het reeds betaalde album. 

Fotoalbum creatieve invulling.

De vormgeving, samenstelling, lay-out, grootte, uitsnedes en kleuren van foto's alsmede de achtergronden zijn de creatieve invulling van de fotograaf en kunnen alleen in beperkte mate gecorrigeerd worden. Het bruidspaar schenkt de fotograaf de vrijheid voor een creatieve invulling. 

Fotoalbum wijzigingen.(1)

Duidelijke fouten als verkeerde foto's, tekst of foto's die niet passen in de tijdslijn van de dag worden gecorrigeerd in één gratis correctie ronde. 

Fotoalbum wijzigingen.(2)

Wijzigingen in de creatieve invulling van het album ( achtergronden, kleur, grootte foto's, uitsnedes, lay-out, plaats foto's, scratchbook toevoegingen) worden in rekening gebracht wanneer deze, naar inzicht van de fotograaf, onredelijk veel zijn. De creatieve invulling laat je immers over aan de fotograaf. Na een finale goedkeuring van PDF proef door klant kunnen geen rechten meer worden ontleend aan het uiteindelijke drukwerk.

Fotoalbum levering.

Het fotoalbum wordt na akkoord aangetekend opgestuurd. Indien bruidspaar het fotoalbum besteld en ook betaald heeft en de fotograaf na herhaalde verzoeken na 6 maanden nog steeds geen selectie van foto's voor het album heeft ontvangen, zal de order geannuleerd worden en kunnen er geen rechten meer worden ontleend aan de levering van het reeds betaalde album. Heb je een album besteld zorg dan tijdig voor opvolging indien de fotograaf vraagt om een selectie.

Reportage fotografie en film.

De fotografie en film vindt op locatie plaats. Dat betekent dat belichtings- en geluidsomstandigheden niet altijd optimaal zijn en vergelijkbaar met fotostudio of geluidsstudio. Het mindere geluid ( en zaallicht) bij het optreden van een live-band kan gevolgen hebben voor het eindresultaat. Bij fotografie zullen eventuele reflectieplekjes op gezicht bruidspaar en reflecties door brillen zullen zoveel mogelijk bij het bruidspaar worden weggewerkt maar niet bij andere gasten.

Onvoorziene situatie.

Bij ziekte of ongeval zal filmer of fotograaf altijd bijtijds proberen om voor vervanging te zorgen en tijdig contact opnemen met bruidspaar of andere opdrachtgever.

Een reeds betaalde inleg zal worden vergoed binnen 2 weken. De trouwfotograaf of videograaf kan echter niet aanvullend aansprakelijk worden gesteld voor z.g. immateriële schade. (Smartengeld is een extra tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden.)

De trouwfotograaf of filmer neemt altijd een zeer ruime marge om op tijd te zijn bij bruiloft. Indien hij desalniettemin wordt opgehouden door een onverwachte verkeerssituatie of andere calamiteit zal hij tijdig contact opnemen met opdrachtgever. 

Verplichtingen fotograaf/filmer.

De fotograaf verplicht zich geheel in dienst te stellen van het echtpaar en hun familie en vrienden en zijn technische, creatieve en sociale vaardigheden optimaal in te zetten ongeacht de lengte van de dag.

In gebreke blijven.

Bij het onopzettelijk in gebreke blijven door ongeval, diefstal camera, waterschade, crash opslagmateriaal of ernstig verkeer oponthoud kan trouwfotograaf of videograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade. Een reeds betaalde inleg of indien van toepassing een deel daarvan, zal worden vergoed binnen 2 weken.

Bij aantoonbare nalatigheid als onzorgvuldig omgaan met beeldmateriaal op SD-kaarten, onacceptabele hoeveelheid foto (of film) van een slechte kwaliteit, (over- of onderbelichting, onscherpte) kan de fotograaf of filmer niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade. (Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden.)

Indien fotograaf of videograaf aantoonbaar onzorgvuldig heeft gehandeld met als consequentie dat foto's of film onbruikbaar zijn, zal een reeds betaalde inleg, al dan niet deels en afhankelijk van hoeveelheid slecht materiaal, worden vergoed binnen 2 weken.

Annuleren.

De aanbetaling is het accepteren van de overeenkomst conform de bevestiging. Tenzij anders afgesproken blijft de opdrachtgever bij een annulering ook het restant schuldig. Immers, de fotograaf of filmer heeft de datum al die tijd geblokkeerd voor andere opdrachten. Een eerdere opdracht wijzigen in aanzienlijk minder uren kan alleen tegen de oorspronkelijke prijs. Annuleren kan tot 2 weken na ontvangst orderbevestiging. In dat geval zal de gedane aanbetaling een compensatie zijn voor reeds gemaakte kosten als bezoek en/of administratieve bewerkingen.

Back-up.

Al het foto- en filmmateriaal wordt maximaal 3 maanden bewaard en is kosteloos en rechtenvrij beschikbaar. Ruw (RAW) materiaal blijft eigendom fotograaf.

Reclames.

Binnen twee weken na ontvangst beelden.

Nabestelling.

Nabestelling van foto's of video is kosteloos. Nabestelling kleurenfoto naar zwart-wit is kosteloos.

Rijuren en km vergoeding.

Rijuren worden niet doorberekend. De km vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer en kan in voorkomende gevallen buiten de Randstad doorberekend worden.

Lookingout.nl